Projektēšana

SIA “TESLA” piedāvā veikt šādus projektēšanas darbus:

 • Līdz 1kV kabeļu līniju projektēšana;

 • Līdz 1kV gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līnijas projektēšana;

 • Elektropārvades kabeļlīniju no 1 līdz 20kV projektēšana;

 • Gaisvadu un piekarkabeļu elektropārvades līniju no 1 līdz 20kV projektēšana;

 • 1–20kV transformatoru apakšstaciju, komutācijas un sadales punktu projektēšana;

 • Dzīvojamo un sabiedrisko ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana;

 • Ražošanas ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas projektēšana;

 • Dīzeļelektrostacijas ar jaudu līdz 500kW projektēšana;

 • Būvju zibensaizsardzības (pasīvās) projektēšana;

 • Automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises projektēšana;

 • Elektrisko staciju elektrisko daļu ar jaudu līdz 2MW projektēšana.

SIA “TESLA” nodarbojas ar elektroietaišu projektēšanu ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV, kā arī veic AS “Sadales tīkls” projektēšanas darbus pēc privātpasūtījumiem kopš 2007. gada.

Daudzi no izstrādātajiem projektiem tiek realizēti. SIA “TESLA” projektēšanas speciālistu galvenais mērķis ir sniegt projektu pasūtītājiem kvalitatīvus projektēšanas pakalpojumus plānotajā laikā.

projektēšanu ietaisēs ar spriegumu līdz 20kV,

Energobūvniecība

SIA “TESLA” speciālisti piedāvā veikt šādus elektroapgādes darbus:

 • Apakšstaciju un sadales punktu izbūvi, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību;

 • Gaisvadu līniju izbūvi ar darba spriegumu līdz 20kV;

 • Kabeļu līniju izbūvi ar darba spriegumu līdz 20kV;

 • Transformatoru apakšstaciju izbūvi ar darba spriegumu līdz 20kV;

 • Sadales ietaises izbūvi ar darba spriegumu līdz 20kV;

 • Kabeļlīniju elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanu un pārbaudi līdz 1kV.

Elektromontāžas darbu laikā liela uzmanība tiek pievērsta darba izpildes kvalitātei. Darbu izpildei nepieciešamo materiālu iegāde tiek veikta tikai no sertificētiem piegādātājiem. To iegāde notiek saskaņā ar tehnoloģiskajām kartēm un ražotāja rekomendācijām. SIA “TESLA” iegādājas tikai tādus materiālus, kuru atbilstību apstiprina attiecīgie sertifikāti. Darbu izpilde notiek, ievērojot visus likumus un normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz darbiem to izpildes laikā.

SIA “TESLA” veic iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi, rekonstrukciju, renovāciju un remonta darbus līdz 20kV spriegumam.

Iekšējā un ārējā elektroapgāde ietver dažāda veida elektroapgādes risinājumus, kas nodrošina funkcionālu un efektīvu objekta darbību – apgaismojuma tīkli, iekštelpu un ēku apgaismojums, spēka tīkli, elektrosadales, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļu tīkli, transformatoru punkti, sadales un uzskaites mezgli.

ārējo elektroapgādes tīklu izbūve

Mērījumi

SIA “TESLA” speciālisti piedāvā veikt šādus mērījumus:

 • Cilpas “fāzes-0” pretestības mērījumi;

 • Izolācijas pretestības mērījumi;

 • Pārejas pretestības mērījumi;

 • Vadu nokares mērījumi;

 • Zemējuma pretestības mērījumi;

 • Elektrokabeļu trases noteikšana;

 • Elektrokabeļu pārbaude ar paaugstinātu spriegumu;

 • Mērījumi ar termokameru;

 • Elektroenerģijas kvalitātes un elektrības patēriņa analīze ar jaudas analizatoru.

Zibensaizsardzība

SIA “TESLA” piedāvā:

 • Projektēšanas un uzstādīšanas darbus ārējai zibensaizsardzībai;

 • Projektēšanas un uzstādīšanas darbus zemējuma kontūram;

 • Projektēšanas un uzstādīšanas darbus iekšējai zibensaizsardzībai.

Gada laikā visā pasaulē notiek aptuveni 16 miljoni zibens izlādes, tas ir, aptuveni 44 tūkstoši zibens izlādes dienā. Tiešais zibens trieciens cilvēkam ir bīstams, un nereti tas izraisa cilvēka nāvi. Savukārt zibens trieciens ēkai vai tehnikai var izraisīt aizdegšanos, kā arī pilnīgu ēkas un tehnikas sabrukšanu, piemēram, datortehnika var iziet no ierindas, jo zibens izlādes laikā rodas spēcīgs elektromagnētiskais lauks, kas negatīvi ietekmē elektrotehniku. Ļoti liela nozīme ir zibens trāpījuma risku izvērtēšanai un iespējamo bojājumu apjomu izvērtēšanai. Zibensaizsardzību ierīko atbilstoši piemērojamajiem standartiem. Pareiza un labi pārdomāta zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšana palīdz samazināt ugunsgrēka izcelšanās riskus, cilvēku veselības un dzīvības kaitējuma riskus, elektroniskas aparatūras bojājumu riskus.

Zibensaizsardzība – tas ir tehnisko risinājumu un specializētu iekārtu komplekss, lai novērstu ugunsgrēka iespējamību un pasargātu ēku, tehniku, kā arī cilvēkus, kuri tajā atrodas, no zibens tiešā trāpījuma un sekundārām parādībām.

Zibensaizsardzība

Iekšējā zibensaizsardzība, pēdējos gados ir kļuvusi ļoti aktuāla, kas ir izskaidrojams ar to, ka tiek ražota ļoti jutīga un dārga tehnika (datori, mobilie telefoni, jaunākās paaudzes televizori, apkures katli ar elektrisko bloku vadāmību, veļas mazgājamās mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, apsardzes sistēmas, videokameras un citas iekārtas, kas satur ļoti jutīgas pusvadītāju ierīces). Piedāvājam uzstādīt gan aktīvo, gan pasīvo zibensaizsardzību.

  Aktīvā zibensaizsardzība darbojas pēc provokācijas principa. Uztvērēja smailei ir pievienots elektromagnētisko svārstību detektors un jonu ģenerators. Kad iekārtas adapteri uzrāda gaisā paaugstinātu spriegumu, tie aktivizē jonu ģeneratoru. Tā izstarojums it kā pagarina zibensnovedēja stieni un ātrāk izprovocē lādiņa noplūdi. Aktīvās zibensaizsardzības sistēmas ir lētākas un vieglāk uzstādāmas.

  Pasīvās zibensaizsardzības uztvērējs ir profilēts mazā pirkstiņa resnuma tērauda stienis, kas pacelts virs balsta konstrukcijas un pirmais uztver zibens lādiņu, pa zemējuma vadu novada to zemējumā un tālāk izklīdina zemē.

Elektroinstalācija

SIA “TESLA” speciālisti piedāvā veikt:

 • Projektēšanas un montāžas darbus elektroinstalācijas ierīkošanai daudzdzīvokļu un privātajās mājās, biroju un ražošanas telpās.

Pareiza elektroinstalācijas ierīkošana ir piemērotu materiālu, instrumentu un tehnoloģiju izmantošana. Tā ir arī drošības pasākumu un normu ievērošana, kā arī racionālu un ekonomiski izdevīgu risinājumu piemērošana. Izstrādājot elektrības ievilkšanas plānu, jāņem vērā ekspluatācijas ērtības, cilvēku un īpašuma drošība, ekonomiskie aspekti un normas. Neprofesionāli un nepareizi ierīkota elektroinstalācija ir viens no biežākajiem cēloņiem uguns un elektronelaimēm.

Veicot elektroinstalāciju jāievēro prasības, kas noteiktas Elektroierīču ierīkošanas noteikumos (EIN), Ugunsdrošības noteikumos (UN), Latvijas Standartā (LVS) izdotajos dokumentos.

Elektroinstalācija sākas ar projekta izstrādi. Projekts ir sertificēta speciālista izstrādāts elektroinstalācijas ierīkošanas plāns, kurā ievērotas visas spēkā esošās prasības un rekomendācijas. Izstrādājot projektu, elektroinženieris projektētājs uzņemas atbildību par izstrādāta projekta kvalitāti.

Elektroinstalācija

Vājstrāvas tīkli

SIA “TESLA” piedāvā vājstrāvas tīklu projektēšanu un izbūvi.

JA JUMS IR JAUTĀJUMI

Vaicā mums! Un viens no mūsu komandas locekļiem jums palīdzēs.